Üç İplik

  • İki iplik ile aynı görünümlü olmakla beraber, daha tok ve kalın bir yapıya sahiptir.
  • Şardonlu ve şardonsuz olarak genellikle iki iplik aynı  kullanım alanlarına sahiptir.